Tumblelog by Soup.io
 • klezmer
 • aLittleBitOfEverything
 • aauaa
 • pumpernikiel
 • szaaatan
 • guyver
 • patsssy
 • galaxie500
 • LejdiWioletta
 • stoko
 • palenieszkodzizdrowiu
 • biri
 • captainmorgan
 • andzxa89
 • utoopia
 • jnna
 • pulperybka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

0770 d88e

did-you-kno:

Source

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

© VALERIO VINCENZO
Website | Facebook | Twitter

Reposted frommostlikely-shutup mostlikely-shutup viaFreXxX FreXxX
Reposted fromgruetze gruetze viaFreXxX FreXxX
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
Potrzebny mi ktoś, kto przyjmie mnie razem z tym wszystkim. Kto powie do mnie ‘Mała’ i pozwoli mi taką być. Kto powie ‘puść te wszystkie sznury, którymi się splątałaś’ i one puszczą. Kto powie ‘jestem’ i naprawdę tu będzie. Kto nie złoży reklamacji. Nie odda z powrotem do serwisu, bo uzna, że jednak nie chce się męczyć. Kto będzie chciał mnie rozkręcić. Zajrzeć do środka. Ubrudzić się. Powymieniać zepsute części. Żebym w końcu nie musiała być z kamienia. Żebym mogła się rozpaść. Rozpuścić. Rozlać. Rozkleić. Żeby chciał. Nie zraził się. Strzegł. Zebrał mnie i schował w ramionach. Trzymał. Trzymał tak całą noc. Żebym mogła spokojnie zasnąć. Uspokoić wszystkie rozdygotane części. Rozchwiane fragmenty. Żeby to w końcu ktoś bronił mnie. Żeby to w końcu przy mnie ktoś czuwał. Żebym to w końcu ja mogła zamknąć oczy. Żebym nie musiała nic wiedzieć. Żebym nie musiała stać na baczność. Żebym mogła wyłączyć radar, czujniki i alarmy. Żebym nie musiała się spieszyć. Uciekać. Zrywać się na budzik. Na znak. Na sygnał. Na niepokojący dźwięk. Na wypadek niebezpieczeństwa. Żebym była pewna, że mogę tu być. Że nikt nie liczy mi czasu. Nie daje mi go na kredyt. Nie nalicza sekund płatnych w późniejszym terminie. W ratach. Z odsetkami. Żebym była na stałe. Bez możliwości wypowiedzenia. Zerwania. Odstąpienia. Nie na okres próbny. Nie na trzy miesiące. Nie na rok plus miesiąc gratis. Nie na gorszy dzień. Nie na noc. Nie na dwie. Nie na kolację bez śniadania. Żebym była na co dzień. Nie na telefon. Nie z dostawą do domu. Nie w biegu. Nie na szybko. Bez umów. Bez podpisów. Z chęci. Bo lubi na mnie patrzeć. Bo nikt nie wybucha mu tak w rękach, jak ja. Bo nie chce, żebym bała się życia. Bo nie dopuści do mnie więcej wątpliwości. Nie pozwoli. Obroni. Żebym mogła obudzić się w tym samym miejscu. Żeby nadal był. Żeby trzymał. Żeby było mi ciepło.
8868 aabc
Reposted fromiamstrong iamstrong
6300 de92 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viabiri biri
5961 2969 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
5282 183b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
3676 5ceb 500
oh dear lord...
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viasherlock sherlock
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viamy-anxieties my-anxieties


Someone in Bulgaria is putting googly eyes on broken street objects
6098 4e8f 500

atrueautumnday:

tag yourself i’m the third one

4635 ac43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl